Irene van de Aart - Plattelandscabaret

DISCLAIMER

Inhoud
Onder de inhoud van deze internet website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, beeldmerken, geluid- en/of videofragmenten, foto's, scripts, artikelen, hyperlinks, en/of andere objecten. Gebruik en/of bezoek van deze internet webpagina impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer. Irene van der Aart besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze internet website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze internet website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internet website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Gebruik
Voor het anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopieren, verhandelen, heruitgeven, doorzenden, verspreiden of toeeigenen, verveelvoudigen en/of openbaar maken van de inhoud van de internet website, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Irene van der Aart te worden verkregen. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de internet website.

Intellectueel eigendom
Teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken, geluid- en beeldfragmenten, foto's, scripts, artikelen, en/of andere objecten op deze internet website zijn ondermeer auteurs-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieen, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de internet website, in welke vorm of op welke manier dan ook, is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Irene van der Aart.